Understanding Magnet Types in Brushless Motors

آشنایی با انواع آهنربا در موتورهای براشلس

آشنایی با انواع آهنربا در موتورهای براشلس

مگنت ها نقش مهمی در عملکرد موتورهای بدون جاروبک دارند و بر اساس قدرت میدان مغناطیسی آنها درجه بندی می شوند. این مقاله انواع مختلف آهنرباهای مورد استفاده در موتورهای براشلس، ویژگی های آنها و ملاحظات عملکرد موتور را بررسی می کند.


1. درجه بندی آهنربا:
مگنت های مورد استفاده در موتورهای بدون جاروبک معمولاً با کدهای الفبای عددی مانند N50، N52 یا N54 درجه بندی می شوند. "N" نشان دهنده نئودیمیم است، ماده مغناطیسی مورد استفاده در اکثر آهنرباهای موتور بدون جاروبک، و عدد نشان دهنده قدرت میدان مغناطیسی است. اعداد بالاتر نشان دهنده میدان مغناطیسی قوی تر است. به عنوان مثال، موتوری با آهنرباهای N52SH میدان مغناطیسی قوی تری در مقایسه با موتورهای دارای آهنرباهای N50SH خواهد داشت.

2. قدرت و عملکرد میدان مغناطیسی:
یک میدان مغناطیسی قوی‌تر از نظر تئوری موتور را قادر می‌سازد تا به طور موثرتری نیرو تولید کند و در نتیجه گشتاور بالاتر و زمان پاسخ سریع‌تر را به همراه دارد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که موتورهای دارای آهنرباهای قوی تر ممکن است هنگام چرخاندن با دست، بریدگی های بیشتری از خود نشان دهند. بریدگی ها نشان دهنده یک میدان مغناطیسی ناهموار است که می تواند بر صافی موتور تأثیر بگذارد. برخی از موتورها ممکن است در هنگام چرخش با دست به دلیل قدرت آهنرباهایشان احساس "بریدگی" داشته باشند.

3. ملاحظات دما:
مگنت ها می توانند در دماهای بالا قدرت مغناطیسی خود را کاهش دهند که می تواند بر عملکرد موتور تأثیر بگذارد. برای رفع این مشکل، سازندگان موتور اغلب از آهنرباهایی با درجه حرارت بالاتر استفاده می کنند. به عنوان مثال، آهنرباهای N52H برای مقاومت در برابر دماهای بالا و ارائه عملکرد بهبود یافته تحت شرایط عملیاتی چالش برانگیز طراحی شده اند. در برخی موارد، موتورها حتی ممکن است دارای آهنرباهای N52SH باشند که مقاومت بیشتری در برابر دماهای بالا دارند.

4. آهنرباهای شل و نگهداری:
در شرایط خاصی، آهنرباها در موتورهای براشلس ممکن است به دلیل خرابی یا لرزش شل شوند. آهنرباهای شل می توانند بر عملکرد و قابلیت اطمینان موتور تأثیر منفی بگذارند. برای رفع این مشکل، می‌توان از محلول‌های چسبی مانند Loctite 438 استفاده کرد تا آهن‌رباها را در محل زنگ موتور بازگرداند. این به اطمینان از تراز مناسب کمک می کند و از حرکت ناخواسته در حین کار جلوگیری می کند.

خرید موتور FPV:

موتور FPV : https://rcdrone.top/collections/drone-motor

DJI Motorhttps://rcdrone.top/collections/dji-motor

موتور T-Motor : https://rcdrone.top/collections/t-motor-motor

موتور پرواز : https://rcdrone.top/collections/iflight-motor

موتور سرگرمی : https://rcdrone.top/collections/hobbywing-motor

SunnySky Motor : https://rcdrone.top/collections/sunnysky-motor

Emax Motor : https://rcdrone.top/collections/emax-motor

موتور FlashHobby : https://rcdrone.top/collections/flashhobby-motor

موتور XXD : https://rcdrone.top/collections/xxd-motor

موتور GEPRC : https://rcdrone.top/collections/geprc-motor

موتور BetaFPV : https://rcdrone.top/collections/betafpv-motor


توجه به انواع آهنربا و ویژگی های آنها هنگام انتخاب یا نگهداری موتورهای براشلس مهم است. عواملی مانند قدرت میدان مغناطیسی، مقاومت در برابر دما و نیازهای تعمیر و نگهداری می‌توانند بر عملکرد، صافی و طول عمر موتور تأثیر بگذارند. مانند صافی موتور و راندمان کلی. با درک ویژگی ها و ملاحظات مربوط به انواع آهنربا، می توانید تصمیمات آگاهانه ای برای بهینه سازی عملکرد و قابلیت اطمینان موتورهای براشلس خود بگیرید.

بازگشت به وبلاگ