کتابچه راهنمای هواپیماهای بدون سرنشین

EFT Z30 Z50 Series Agriculture Drone User Manual PDF Download

راهنمای کاربر پهپاد کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دان...

  راهنمای کاربر پهپاد کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دانلود PDF خرید EFT Drone سیستم پهپادهای کشاورزی سری Z (مدل:Z30/Z50) راهنمای کاربر نسخه 1.0 EN مطالب سلب مسئولیت .2 دستورالعمل...

راهنمای کاربر پهپاد کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دان...

  راهنمای کاربر پهپاد کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دانلود PDF خرید EFT Drone سیستم پهپادهای کشاورزی سری Z (مدل:Z30/Z50) راهنمای کاربر نسخه 1.0 EN مطالب سلب مسئولیت .2 دستورالعمل...

EFT Z30 Z50 Series Agriculture Drone Assembly Instruction Manual PDF Download

راهنمای مونتاژ پهپاد کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دا...

  سیستم پهپادهای کشاورزی سری Z (مدل:Z30/Z50) دستورالعمل دستورات مونتاژ نسخه 1.0 EN2023 راهنمای دستورالعمل مونتاژ پهپادهای کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دانلود PDF خرید EFT Drone   مطالب دستورالعمل‌های ایمنی....

راهنمای مونتاژ پهپاد کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دا...

  سیستم پهپادهای کشاورزی سری Z (مدل:Z30/Z50) دستورالعمل دستورات مونتاژ نسخه 1.0 EN2023 راهنمای دستورالعمل مونتاژ پهپادهای کشاورزی سری EFT Z30 Z50 دانلود PDF خرید EFT Drone   مطالب دستورالعمل‌های ایمنی....

HTU T40 35L Agriculture Drone

پهپاد کشاورزی HTU T40 35L

  اطلاعات پایه. شماره مدل HTU T40 نصب ماژول حاوی مایع پزشکی، ضد عفونی کننده شکل اسپری بخش جلد 35L منبع تغذیه برق مواد آلومینیوم هوافضا + فیبر کربن تایپ...

پهپاد کشاورزی HTU T40 35L

  اطلاعات پایه. شماره مدل HTU T40 نصب ماژول حاوی مایع پزشکی، ضد عفونی کننده شکل اسپری بخش جلد 35L منبع تغذیه برق مواد آلومینیوم هوافضا + فیبر کربن تایپ...

BroUAV D72L-8 72KG 72L Agriculture Drone

پهپاد کشاورزی BroUAV D72L-8 72KG 72L

اطلاعات اولیه. شماره مدل اطلاعات پایه. شماره مدل D72L-8 جلد 16L~72L منبع تغذیه برق تکنیک مونتاژ مواد فیبر کربن هوانوردی و آلومینیوم هوانوردی تایپ پهپاد سمپاش نوع سمپاش پمپ آب...

پهپاد کشاورزی BroUAV D72L-8 72KG 72L

اطلاعات اولیه. شماره مدل اطلاعات پایه. شماره مدل D72L-8 جلد 16L~72L منبع تغذیه برق تکنیک مونتاژ مواد فیبر کربن هوانوردی و آلومینیوم هوانوردی تایپ پهپاد سمپاش نوع سمپاش پمپ آب...

BROUAV U25L-4 25KG 25L Agriculture Drone -  25liter Automatic Flight Drone Agriculture Spraying

BROUAV U25L-4 25KG 25L Agriculture Drone - 25li...

مدل شماره. U25L-4 منبع تغذیه برق تکنیک مونتاژ مواد فیبر کربن هوانوردی و آلومینیوم هوانوردی تایپ کنید پهپاد سمپاش نوع سمپاش پمپ استفاده کشاورزی صنعت قابل اجرا مزارع، استفاده خانگی،...

BROUAV U25L-4 25KG 25L Agriculture Drone - 25li...

مدل شماره. U25L-4 منبع تغذیه برق تکنیک مونتاژ مواد فیبر کربن هوانوردی و آلومینیوم هوانوردی تایپ کنید پهپاد سمپاش نوع سمپاش پمپ استفاده کشاورزی صنعت قابل اجرا مزارع، استفاده خانگی،...

BROUAV U50 Max 16L 18kg Agriculture Drone - 4 Rotor Crop Spraying Agricultural Drone

BROUAV U50 Max 16L 18kg Agriculture Drone - 4 R...

اطلاعات پایه. شماره مدل U50 MAX منبع تغذیه برق تکنیک مونتاژ مواد فیبر کربن هوانوردی و آلومینیوم هوانوردی تایپ پهپاد سمپاش نوع سمپاش پمپ استفاده کشاورزی صنعت قابل اجرا مزارع،...

1 comment

BROUAV U50 Max 16L 18kg Agriculture Drone - 4 R...

اطلاعات پایه. شماره مدل U50 MAX منبع تغذیه برق تکنیک مونتاژ مواد فیبر کربن هوانوردی و آلومینیوم هوانوردی تایپ پهپاد سمپاش نوع سمپاش پمپ استفاده کشاورزی صنعت قابل اجرا مزارع،...

1 comment