راهنمای کاربر JJRC H345

دانلود راهنمای کاربر JJRC H345

از اینجا می توانید راهنمای کاربر pdf پهپادهای JJRC H345 (JJI و JJII) را دانلود کنید.

راهنمای کاربر JJRC H345 pdf شامل:

  • JJI و JJII خود را بشناسید؛
  • لیست لوازم جانبی؛
  • آماده سازی قبل از پرواز؛
  • نحوه تا کردن/باز کردن بازوها؛
  • دستورالعمل تعویض ملخ؛
  • طرح بندی دکمه کنترل از راه دور؛
  • نحوه تنظیم دقیق RC.
بازگشت به وبلاگ

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.