راهنمای کاربر JJRC H36

دانلود راهنمای کاربر JJRC H36

JJRC H36 یکی از ارزانترین TinyWhoop جایگزین است. به لطف محافظ پروانه های بزرگ می توان از آن برای پروازهای خارج از منزل و همچنین برای پروازهای داخلی استفاده کرد.

راهنمای کاربر JJRC H36 شامل

است
  • طرح بندی دکمه فرستنده؛
  • دستورالعمل های عملیات؛
  • نحوه انجام چرخش 360 درجه.
بازگشت به وبلاگ

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.