کتابچه راهنمای کاربر JJRC JJPRO X3 - راهنمای JJRC Drone

 

روی دانلود کلیک کنید: راهنمای کاربر JJRC JJPRO X3 

  • هواپیمای خود را کشف کنید (توضیحات جزئی قطعات اصلی)؛
  • طرح بندی و عملکردهای کنترل از راه دور؛
  • دستورالعمل نصب و شارژ باتری؛
  • مراحل کالیبراسیون قطب نما؛
  • چگونه موتورها را قفل/باز کنیم؛
  • دستورالعمل های پرواز.

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به وبلاگ

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.